Samfunnsansvar

Vi har et nært og bevisst forhold til vår innvirkning på omgivelsene, også utover kvaliteten på våre produkter. Samfunnsansvar for oss handler om hvilket fotavtrykk vi setter igjen, og vår evne til å over tid skape verdier for stor- og lokalsamfunnet, forbrukeren, våre ansatte og eiere.

Rapport om miljø, samfunnsansvar og bærekraft

Vi har et nært og bevisst forhold til vår innvirkning på omgivelsene, også utover kvaliteten på våre produkter. Samfunnsansvar for oss handler om hvilket fotavtrykk vi setter igjen, og vår evne til  å over tid skape verdier for stor- og lokalsamfunnet, forbrukeren, våre ansatte og eiere.

I denne rapporten belyses ulike aspekter, fra formidling og kunnskapsdeling, via vårt fokus på miljø og bærekraft, til ansvaret vi tar for å skape trivsel og arbeidsglede i Mills.

Klikk her for å se rapporten på nett