Rapsblomst

Miljø og samfunnsansvar

Mills sin hovedoppgave er å gjøre det enkelt for dagens og fremtidens generasjoner å samles rundt sunn og god mat. Dette preger vår tenking knyttet til samfunnsansvar, prosjekter vi bidrar i og hvem vi samarbeider med. Ansvarlighet preger også vår tilnærming til verdiskaping for samfunnet, forbrukerne, kundene, våre ansatte og eiere. Både gjennom å bidra til å etablere gode matvaner, legge myndighetene sine kostholdsanbefalinger til grunn for produktutviklingen, ivareta leverandører, redusere svinn, matavfall og utslipp fra produksjon og sikre et godt, og inkluderende arbeidsmiljø.

Klikk her for å lese hele rapporten om samfunnsansvar i Mills

Tid for matro

Det går knapt en dag uten at vi blir bombardert med diett-tips og motstridende kostholdsråd fra blogger, medieoppslag og nær omgangskrets. Nå må vi ta matroen tilbake.

Mer om matro-initiativet
Forskere

Sunne produkter gjennom forskningsbasert innovasjon

Mills AS har helt siden tidlig 1990-tallet hatt samarbeid med norske forskningsinstitusjoner for å få økt kunnskap om hvordan maten påvirker helsen vår og for å utvikle sunne produkter.

Om forskningssamarbeid
Andøya - mottaker av støtte i 2015

1 krone til hjertesaken

«1 kr til Hjertesaken» er et initiativ fra Mills AS og Vita hjertego’, med formål om å støtte forskning og andre aktiviteter som bidrar til forebyggende hjertehelse.

Størrelsen på bevilgningen tilsvarer antallet solgte Vita hjertego’ proaktiv foregående år, og i 2014 ble det bevilget 700 000 kroner til ulike prosjekter.

Plukking av peanøtter

Mills er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH)

Som medlem i Initiativ for etisk handel (IEH) har vi forpliktet oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører. Mange av våre råvarer dyrkes eller fiskes i Norge, men enkelte av råvarene våre, som for eksempel peanøtter, må vi utenlands for å få tak i. Når vi i Mills kjøper inn råvarer skal vi i størst mulig grad ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

etiskhandel.no