Villa Sult

Mills AS og Villa Sult sitt samarbeid er tuftet på en felles ambisjon om å gi befolkningen et sunnere, og mindre komplisert forhold til mat. Vi har etablert felles formål om å bygge broer og allianser på tvers av politikk, helse, kultur og næringsliv, for å sette kosthold- og kostholdsformidling på dagsorden og bidra til at særlig unge mennesker har et godt og mer avslappet forhold til mat.

Vår viktigste fellesprosjekt er Tid for Matro, hvor vi setter kostholdshysteriet på agendaen og stiller spørsmål ved konsekvensene av et stadig økende press relatert til kosthold, mat, kropp og helse. Initiativet ble startet av Mills i 2015, med Villa Sult og grunnlegger Finn Skårderud som vår fremste ambassadør og samarbeidspartner i arbeidet med å gi befolkningen et sunt, godt og mindre komplisert forhold til mat.

Om Villa Sult

Villa Sult er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Utover dette har stiftelsen en eksplisitt ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling. Villa Sult skal også å være en del av den offentlige debatten om psykisk helse, kropp, ernæring og beslektete temaer.